Lesy Most

Správa městských lesů Most

Výše závazných ukazatelů Lesního hospodářského plánu (LHP) je dána decenálním podílem. SML Most p.o. má nový LHP s platností od 1.1.2020 - 31.12.2029. Program poskytování podpor na hospodaření v lesích v Ústeckém kraji se nadále potýká s finančními problémy.Tento neutěšený finanční stav Ústecký kraj vyřešil okleštěním dotovaných výkonů v rámci ,, Programu poskytování podpor". Tato dlouhodobě trvající nejistota týkající se obsahu dotovaných výkonů pro daný rok a celková výše v závěru obdrženého příspěvku, má za následek podvědomé snižování lesnických prací při obnově lesa a následné ochraně mladých lesních porostů. Plnění nejnutnějších a závazných úkolů LHP, v návaznosti na agrotechnické lhůty, nám umožňuje včasný příspěvek majitele, tj. Statutárního města Mostu.