Lesy Most

POZOR – NÁJEMCI ZAHRAD


Z důvodu probíhající rozsáhlé rekonstrukce objektu a současné zdravotní situace, Vás žádáme o úhrady nájmů za zahrady na rok 2021 na bankovní účet.

Č. účtu: 212 591 092/0600 MONETA MONEY BANK

Variabilní symbol: číslo smlouvy
Do poznámky/zprávy pro příjemce uvést jméno nájemce dle smlouvy.

V případě dotazů prosím volejte: p. Klečáková tel. 736 527 834
nebo pište na e-mail: ivana.klecakova@lesymost.cz
Děkujeme za pochopení.

Ostatní činnosti a nabízené služby

- přeprava dříví traktorem
- prodej vyrobených sortimentů dřevní hmoty
- prodej palivového a užitkového dřeva

Hlavní úkol

Hlavním úkolem Správy městských lesů Most je péče o les dle Lesního zákona č. 289/95 Sb. a následujících novelizací a prováděcích vyhlášek.
Výše závazných ukazatelů Lesního hospodářského plánu (LHP) je dána decenálním podílem.
Ústecký kraj vytvořil vlastní "Program poskytování podpor na hospodaření v lesích v Ústeckém kraji"

Co obhospodařujeme

Správa městských lesů Most obhospodařuje 2.853 ha lesa na pěti lesních úsecích v bývalých okresech Most, Litvínov a Lovosice.